~tsileo/entries

#103829 ~tsileo/entries/.build.yml 6 months ago success

3e1f6bcThomas Sileo

Tweak the setup.py

lints

success 6 months ago

#100183 ~tsileo/entries/.build.yml 7 months ago success

51ea2c5Thomas Sileo

Fix badge

lints

success 7 months ago

#100181 ~tsileo/entries/.build.yml 7 months ago success

174d528Thomas Sileo

Fix CI

lints

success 7 months ago